Archiwa / Kwiecień 2016

 • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). Fragment Dziejów Apostolskich czytanych w kolejną niedzielę wielkanocną mówi o pierwszym soborze w historii Kościoła, o tzw. Soborze Jerozolimskim, który miał miejsce ok. 49 roku. Powstała potrzeba ustalenia, jakich praw powinni się trzymać chrześcijanie, którzy nie są pochodzenia żydowskiego a więc nie są obrzezani, nie […]

  Czytaj całość
 • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). Kontekstem poniższych wersetów jest Ostatnia Wieczerza i zdrada Judasza. Po jego wyjściu Jezus mówi o „otoczeniu chwałą” (podaję tłumaczenie za Biblią Tysiąclecia, która używa zwrotu „otoczyć chwałą”, nie „uwielbić”, którego to sformułowania używa przekład z lekcjonarza mszalnego). Aż 5 razy powtarza zwrot „otoczyć chwałą” w […]

  Czytaj całość
 • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). „Apokalipsa” św. Jana należy do gatunku biblijnego ksiąg zawierających objawienia (gr. apokálypsis – „odsłonięcie”, „objawienie”). Jest jedyną tego typu księgą Nowego Testamentu, w Starym Testamencie, poza prorockimi fragmentami różnych ksiąg, do gatunku apokalips należy Księga Daniela. Symbolika Apokalipsy Świętego Jana pozostaje w wielu miejscach niejasna […]

  Czytaj całość
 • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). Spotkanym przy grobie niewiastom Jezus przekazuje wiadomość dla uczniów, że chce spotkać się z nimi w Galilei [Mt. 28: 7]. Spotkanie to opisuje jedynie Ewangelia Janowa, którą obecnie będziemy medytować. Morze Tyberiadzkie to inna nazwa Jeziora Galilejskiego. Mamy więc to samo miejsce, które związane było […]

  Czytaj całość