18 czerwca 2017 - Huzar

Wypas… Punkta do medytacji ewangelii z 11 Niedzieli Zwykłej A [Mt. 9:36 – 10:8].

Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów)

Choć studenci mają teraz sesję, to w Duszpasterstwie Akademickim mamy wakacje, czyli czas intensywnej pracy i przygotowania do wyjazdów na MAGIS, na Faith & Solidarity Enterprise do Londynu, w góry… W związku z tym wakacyjne punkta będą krótkie. Proszę wybaczyć i docenić okazję do rozszerzenia własnej inwencji i aktywności J

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

  Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”

Wprowadzenie1: Możesz wyobrazić sobie Jezusa mówiącego te słowa i słuchających uczniów.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o zaufanie Bogu w sprawach dotyczących ważnych decyzji i aktywności w Twoim życiu.

Puncta do medytacji

1.      „Owce nie mające pasterza”

W jakich dziedzinach życia jabardziej doświadczasz niepewności lub poczucia, że nie umiesz sobie radzić?

2.      „Udzielił im władzy”

Powołując Jezus udziela łaski niezbędnej do pełnienia danych zadań. Czasem jednak jesteśmy przyzwyczajeni do sposobu działania, który symbolizuje owca, nie pasterz. Jesteśmy przyzwyczajeni do podporządkowywania się, nie do wypływania na innych i kształtowania rzeczywistości. Każdy z nas potrzebuje daru męstwa, aby przełamywać dotychczasowe lęki i przyzwyczajenie do bierności w różnych obszarach naszego życia. Musimy się również zmagać z własnym sposobem myślenia, z zakorzenionymi w nas poglądami, które usprawiedliwiają naszą odmowę wejścia w nowe, bardziej odpowiedzialne role i postawy. W jakich sprawach w twoim życiu widzisz najwyraźniej potrzebę nadziei, że Bóg da ci dostateczną łaskę, aby wypełnić zadania, do których podjęcia zachęca cię?

3.      „Nie idźcie do pogan”

Po kolei, na wszystko przyjdzie czas. Do pogan też pójdą… Jak widzisz kolejność spraw, którymi powinieneś się zająć w najbliższym tygodniu? Zakończ mówiąc Jezusowi o najważniejszej rzeczy, która do Ciebie dotarła w tej medytacji. Na koniec odmów świadomie modlitwę „Ojcze nasz”.

Punkta

Komentarze

  • N.N. pisze:

    Wow, czasem niemal każde zdanie i większość zawartych w punktach pytań porusza struny, które wydają dźwięki. Tak jest dzisiaj. Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *