Archiwa / Listopad 2017

 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) W najbliższą niedzielę zaczynamy adwent i jednocześnie nowy rok liturgiczny. Jednak tematyka czytań mszalnych nie zmienia się mocno, ponieważ to dopiero druga część adwentu przynosi treści odnoszące się do Bożego Narodzenia. Pierwsza część mówi, podobnie jak […]

  Czytaj całość
 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) Ostatnią z serii mów, które Jezus po wjeździe do Jerozolimy a przed Ostatnią Wieczerzą poświęcona Swojemu odejściu i powtórnemu przyjściu na końcu czasów jest opowieść o Sądzie Ostatecznym. Po przypowieściach o słudze wiernym i niewiernym, […]

  Czytaj całość
 • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). Przypowieść o talentach, która jest jedną z serii mów, które Jezus pod koniec Swojego życia poświęca sprawie Jego czasowej nieobecności i powtórnego przyjścia. Warto o tym pamiętać, ponieważ dzisiaj czytana jest często jako osobny tekst. Tymczasem zestawiając ją z innymi mowami z tej serii zobaczyć […]

  Czytaj całość
 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) „Przypowieść o pannach mądrych i głupich” (tytuł jest zwyczajowy, nie należy do tekstu biblijnego) należy do grupy mów i przypowieści związanych z zapowiedzią zburzenia świątyni i o dniu Syna Człowieczego, tj. o Sądzie Ostatecznym. Jezus wypowiada […]

  Czytaj całość