29 stycznia 2018 - Huzar

“Nowa jakaś nauka”. Punkta do medytacji na niedzielę 29 stycznia 2018 [Mk 1: 21 – 28].

4 Niedziela Zwykła B

Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów)

Krótko dzisiaj. Ewangelia Świętego Marka pisana jest szczególnie dla katechumenów, ludzi, którzy przygotowują się do chrztu poznając historię Jezusa i Jego naukę. Marek w związku z tym mocno podkreśla moc Jezusa i jego władzę nad wszelkim złem. Poniższy fragment opowiada o pierwszej publicznej odsłonie tej mocy. Uczniów jest dopiero czterech, o ich powołaniu słyszeliśmy w ewangelii z poprzedniej niedzieli. Tuż po ich powołaniu nad Jeziorem Galilejskim Jezus wraz z nimi udaje się położonego nad brzegiem tego jeziora Kafarnaum, wchodzi do synagogi, naucza, wyrzuca z ludzi zło…W taki sposób katechumenom pierwszy raz ukazuje się działanie Jezusa.

 Czytanie z Ewangelii według św. Marka [Mk 1: 21 – 28]

21 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 22 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. 26 Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. 28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.” Pozostań chwilę uświadamiając sobie, co znaczą dla ciebie słowa tej modlitwy.

Wprowadzenie1: Spróbuj spojrzeć na Jezusa oczyma któregoś z uczniów… Jeszcze nie znają dobrze Jezusa. Słyszeli o nim od Jana Chrzciciela (co najmniej dwóch z nich, Andrzej i Jan byli jego uczniami), być może byli świadkami chrztu Jezusa w Jordanie, ale nie znają Go bliżej. W synagodze Jezus czyta fragment Pisma Świętego i zaczyna go komentować, ale nie tak jak inni, którzy muszą się powoływać na autorytet Pisma lub znanych nauczycieli, ale „jak ten, który ma władzę” a więc w Swoim własnym imieniu. Tym, którzy mogliby być tym oburzeni ukazuje za chwilę, że naprawdę ma władzę nad złymi duchami. Jak to wygląda z perspektywy ucznia, co myśli? Co czuje? Na co patrzy?

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o pogłębienia rozumienia tego, co to znaczy, że Jezus ma władzę, że On jest Panem.

Punkta do medytacji:

1.     Nauka Jezusa

Jak właściwie rozumiesz naukę Jezusa? Gdybyś miał komuś powiedzieć, jakie najważniejsze rzeczy głosił Jezus, jakimi tematami się zajmował, dlaczego to co mówił zdumiewało, porywało a czasem bulwersowało ludzi w tamtych czasach, co byś powiedział? Co byś odpowiedział komuś, kto zapytałby cię, dlaczego właściwa ta nauka wydaje ci się taka ważna czy wyjątkowa?

 

2.     „Przyszedłeś nas zgubić”

Kto tak woła? Ci, którzy na to patrzą widzą krzyczącego człowieka, to Jezus rozpoznaje głos złego ducha i rozkazuje: „milcz i wyjdź z niego”. W tamtych czasach na wiele chorób fizycznych, na wszelkie choroby psychiczne i na wiele innych ludzkich problemów patrzono jako na efekt działania zła. Jezus, nawet jeżeli zna i rozumie racjonalne przyczyny jakiegoś cierpienia nie zaprzecza obecności działaniu złego ducha w tej sytuacji, przeciwnie, często wyrzuca złe duchy.

Charakterystyczne w sytuacjach wyrzucania jakiegoś zła z naszego życia jest taki opór, który widzimy u opętanego przez ducha nieczystego. Wydaje mu się, że zabranie jakiegoś zła zniszczy go. Nie potrafi spostrzec, że to nie jego własna logika, ale logika złego ducha. Obszarów takiego zła często nie dostrzegamy, unikamy przed sobą jasnego przyznawania się do tego, czego nie tylko nie potrafimy, ale w głębi serca także nie chcemy powierzyć mocy Jezusa. A każdy z nas je ma, inaczej już teraz bylibyśmy święci. Czy widzisz je w twoim życiu? Jakim istotnym dla ciebie sprawom mógłby, jak się czasem wydaje, zagrozić Jezus?

3.     „Nowa jakaś nauka, z mocą.”

Takie słowa mówią zdziwieni Żydzi słysząc, jak Jezus mówi i widząc, co robi.Nauka Jezusa jest nam często podawana jako nauka bez mocy. Mówi się, co i jak mamy robić, obiecuje się, że Pan Bóg coś zrobi, ale tak się nie dzieje, wreszcie zewsząd dociera do nas przykład tak powszechny, że nawet nie zdajemy sobie z niego sprawy, przykład tego, że wszyscy się martwią o to, co z nimi będzie, co będzie z ich przyszłością, ich sprawami, które chcieliby załatwić, z ich utrzymaniem, ich karierą, z ich dziećmi… Otacza nas atmosfera, w ktorej wiele jest niepokoju i napięcia. Zewsząd dociera w nas świadectwo braku zaufania w moc nauki Jezusa i sami nierzadko nieświadomie powątpiewamy w tę moc.

Tymczasem moc Jezusa, Jego władza, Jego osobisty autorytet to jedna z najważniejszych rzeczy, które ukazywał i głosił. Czy wierzysz, jak wierzysz, jak możesz szukać wzmocnienia wiary, że Jezus jest Panem?

Na koniec powiedz Jezusowi, co było dla Ciebie najważniejsze w tej medytacji. Zakończ modlitwą ustną, np. „Ojcze nasz”.

Punkta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *