16 czerwca 2019 - Huzar

“Gdy patrzę na Twe niebo”. Medytacja na niedzielę 16 czerwca 2019

Niedziela Trójcy Świętej [Ps 8]

Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów)

Psalm 8 obecny jest w liturgii słowa Uroczystości Trójcy Świętej jako modlitwa człowieka stojącego wobec Stwórcy. Ukazuje nas jako zdumionych ogromem i bogactwem świata, odczuwających własną małość i kruchość wobec całej otaczającej nas tajemnicy a jednocześnie świadomych własnej wyjątkowości, świadomych tego, że Bóg w jakiś sposób wybrał nas i odróżnił od wszystkich stworzeń. Jak pisał wiele wieków później Blaise Pascal, są to dwie nieskończoności: znikomość człowieka i jego wielkość. Paradoksalnie, nie znoszą się one. Kiedy myślimy, jak coś nieskończenie małe może być jednocześnie nieskończenie wielkie, coś słabego może być silne nasz umysł może rzeczywiście odczuć coś tajemniczego. Świadomość obu nieskończoności kieruje nas do Boga, jego wszechmocy i miłości jednocześnie.

Nie da się w czasie jednej medytacji wniknąć we wszystkie pytania, które podaję w punktach. Wybierz spośród nich te, które najbardziej Cię poruszają.

Psalm 8

1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy.
2 O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
3 Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
8 owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
9 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

10 O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

 

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”

Wprowadzenie1: Przypomnij sobie sytuację, kiedy patrząc na świat szczególnie odczuwałeś wielkość Boga – Stwórcy. Postaraj się przypomnieć sobie zarówno to, co widziałeś, jak i poruszenie, które było w Tobie.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o zdolność podziwiania Boga, o poczucie Jego wielkości.

Punkta do medytacji:

1.      „Przedziwne”

Załatwiamy sprawy, zabiegamy o dobrą opinię innych, boimy się o najbliższą i dalszą przyszłość , snujemy fantazje dotyczące tego, jak mogło by być. Zwykłe sprawy. W krąg tych zwykłych spraw plątana jest nasza modlitwa, sakramenty, relacja z Bogiem.  „Jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!” – woła psalmista. Cały Psalm 8 pełen jest zdumienia, poczucia tajemnicy.

Jakie znaczenie ma, według Ciebie, poczucie niezwykłości czegoś? Na ile ważne lub nieważne jest wyjście w życiu ponad rutynę załatwiania swoich spraw, choćby nawet były to sprawy dobre? Czy wobec takich słów jak „oświecenie”, „zachwyt”, „przedziwne” itp. czujesz raczej rozdrażnienie, obojętność, duchową tęsknotę, poruszenie serca? Czego chciałbyś dla siebie?

2.      „Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom”

Jak „usta dzieci i niemowląt”, ludzi nieświadomych mogą oddawać chwałę Bogu? W jaki sposób Ty możesz oddawać chwałę Bogu? Jeżeli one „oddają chwałę” na przekór przeciwnikom Boga, to czego pragną Jego przeciwnicy? Czego pragną Jego przeciwnicy wobec Ciebie?

3.      „Czym jest człowiek?”

Drugim istotnym wątkiem Psalmu 8 jest godność i wielkość człowieka. Jest ona faktem mimo jego małości, mimo braku pełnego poznania, mimo błędów i grzechów. W czym widzisz Twoją godność i wielkość?

4.      „Obdarzyłeś go władzą”

Odpowiadasz za jakiś kawałek świata. Masz się nim opiekować. Co to jest obecnie w Twoim przypadku?

 

W rozmowie końcowej zwróć się do Jezusa mówiąc Mu o tym, co najbardziej Cię poruszyło.

Zakończ medytację modlitwą „Ojcze Nasz”.

Punkta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *