14 czerwca 2020 - Huzar

“Wypas” – medytacja na niedzielę 14 czerwca [Mt. 9:36 – 10:8]

11 Niedziela Zwykła A

Z Ewangelii według Świętego Mateusza [Mt. 9:36 – 10:8]

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”

Wprowadzenie 1: Możesz wyobrazić sobie Jezusa mówiącego te słowa i słuchających uczniów.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o zaufanie Bogu w sprawach dotyczących ważnych decyzji i aktywności w Twoim życiu.

Puncta do medytacji

1.      „Owce nie mające pasterza”

Często bywa tak, że na doświadczenie niepewności reagujemy albo próbując odwracać od niego naszą uwagę (ktoś może uciekać w jakieś prace, kto inny w towarzystwo, nałogi itp.) albo też pozwalając, aby uczucie lęku i rezygnacji ogarniało nas całkowicie. Tutaj proponuję, żeby omijając obie te ścieżki spróbować przyjrzeć się temu doświadczeniu z pragnieniem poznania, jakby z boku.

W jakich dziedzinach życia doświadczasz niepewności lub poczucia, że nie umiesz sobie radzić?

Na czym polega niepewność lub bezsilność, której doświadczasz? Jak wygląda na poziomie myślenia, uczuć, woli, decyzji i działania?

2.      „Udzielił im władzy”

Jezus powołując uczniów udziela im łaski niezbędnej do pełnienia danych zadań. Stają się pasterzami na wzór Jezusa.

Czasem jesteśmy jednak jako uczniowie Jezusa przyzwyczajeni do sposobu działania, który symbolizuje owca, nie pasterz. Jesteśmy przyzwyczajeni do podporządkowywania się okolicznościom, nie do kształtowania rzeczywistości.

Każdy z nas potrzebuje daru męstwa, aby przełamywać dotychczasowe lęki i przyzwyczajenie do bierności w różnych obszarach naszego życia. Musimy się również zmagać z własnym sposobem myślenia, z zakorzenionymi w nas poglądami, które usprawiedliwiają naszą odmowę wejścia w nowe, bardziej odpowiedzialne role i postawy.

W jakich sprawach w twoim życiu widzisz najwyraźniej potrzebę nadziei, że Bóg da ci dostateczną łaskę, aby wypełnić zadania, do których podjęcia zachęca cię?

3.      „Nie idźcie do pogan”

Po kolei, na wszystko przyjdzie czas. Do pogan też pójdą…

Jak widzisz kolejność spraw, którymi powinieneś się zająć w najbliższym tygodniu, w najbliższym miesiącu? Które z nich są najważniejsze i najpilniejsze a które warto świadomie odłożyć?

Zakończ mówiąc Jezusowi o najważniejszej rzeczy, która do Ciebie dotarła w tej medytacji. Na koniec odmów świadomie modlitwę „Ojcze nasz”.

Punkta

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *