• 4 Niedziela Wielkanocna C [Ap 7: 9-17] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów). „Apokalipsa” św. Jana należy do gatunku biblijnego ksiąg zawierających objawienia (gr. apokálypsis – „odsłonięcie”, „objawienie”). Jest jedyną tego typu księgą Nowego Testamentu, w Starym Testamencie, poza prorockimi fragmentami […]

  Czytaj całość
 • 3 Niedziela Wielkanocna C [J 21,1-19] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów). Spotkanym przy grobie niewiastom Jezus przekazuje wiadomość dla uczniów, że chce spotkać się z nimi w Galilei [Mt. 28: 7]. Spotkanie to opisuje jedynie Ewangelia Janowa, którą obecnie będziemy […]

  Czytaj całość
 • Słowa Ewangelii według św. Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! […]

  Czytaj całość
 • 1 kwietnia 2019 - Huzar

  Medytacja na niedzielę 7 kwietnia 2019

  4 Niedziela Wielkiego Postu, rok C [Flp 3, 8-14] Bez wstępu i krótkie punkta, ale słowo bardzo mocne: Z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian [Flp 3, 8-14]: Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym […]

  Czytaj całość
 • 3 Niedziela Wielkiego Postu, rok C [Łk 13, 1-9] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów). Poniższy fragment Ewangelii wg. św Łukasza mówi o sytuacji, która miała miejsce tuż po nauce Jezusa skierowanej do wielotysięcznego tłumu (Łk 12), w której mówił on najpierw […]

  Czytaj całość