Archiwa / Listopad 2015

 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, jeżeli ktoś chce, może przeczytać go wcześniej) „Oto słowa księgi, którą w Babilonie napisał Baruch, syn Neriasza, […] w piątym roku, siódmego dnia miesiąca od czasu, jak Chaldejczycy zajęli Jerozolimę i zniszczyli ją ogniem.” Tymi słowami rozpoczyna się Księga Barucha, jedna z krótszych w Starym Testamencie, licząca tylko 6 rozdziałów, […]

  Czytaj całość
 • 24 listopada 2015 - Huzar

  Homilia z 22 listopada. Król.

  Właściwie bez komentarzy wieszam, bo wszystko w dźwiękach jest. Tyle, że dziękuję Adzie za to, że kolejny raz jej rysunek daje nową perspektywę słuchania…

  Wysłuchaj
 • Dzisiaj zaczynamy bez komentarza wprowadzającego. Także same punkta są bardzo krótkie. Więcej miejsca na waszą medytację. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na […]

  Czytaj całość
 • Bo tydzień temu był list o chrześcijanach w różnych stronach świata, o prześladowaniach, trudnościach i naszej solidarności. W sumie nawet nie tylko o chrześcijanach, bo podkreślone było, że “krzywda drugiego człowieka, niezależnie od wyznawanej wiary, nie powinna umykać uwadze tych, którzy mienią się obrońcami ludzkich praw i krzewicielami cywilizacji”. Tak czy inaczej, list można sobie przeczytać (np. […]

  Wysłuchaj
 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, jeżeli ktoś chce, może przeczytać go wcześniej) Droga uczniów Jezusa to droga, na którą wkraczali jako słuchacze wędrownego nauczyciela. Stopniowo na tej drodze zaczęli poznawać coś, czego się nie spodziewali. Zaczęli rozpoznawać w Nim tego, którego obiecywały Pisma – Mesjasza, obiecanego Króla, który miał podźwignąć ich naród z upadku. Po […]

  Czytaj całość