13 grudnia 2020 - Huzar

Punkta do medytacji z niedzieli 20 grudnia [Łk 1, 26-38]

IV Niedziela Adwentu, rok B

Słowa Ewangelii według św. Łukasza [Łk. 1, 26-38]

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: “Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: “Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: “Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: “Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: “Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Modlitwa przygotowawcza: Prosić, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Boga.

Wprowadzenie 1: Wyobraź sobie tą scenę w tak realistyczny sposób, jak to tylko możliwe. Nie jest tu powiedziane, że Maryja zobaczyła anioła. Zmieszała się nie na jego widok, ale na słowa, które do niej dotarły. Wyobraź sobie Maryję, do której dociera świadomość łaski Boga, wielkiej życzliwości, z jaką na nią patrzy, dalej, świadomość, że w jej życiu może właśnie rozpocząć się coś zupełnie niezwykłego, nowego, czego nie rozumie, dalej, patrz na Maryję, która podejmuje najważniejszą decyzję w swoim życiu i mówi „niech tak się stanie”.

Wprowadzenie 2 : „Prosić o to, czego pragnę”. Tu proś o zgodę na swoje życie i podjęcie wszystkiego tego, do czego jesteś stworzony.

Punkta

1. Bóg przychodzi

Przypomnij sobie te momenty swojego życia, w których miałeś szczególnie wyraźne poczucie, że Bóg do Ciebie przychodzi, że Bóg do Ciebie mówi.

2. „Jak to się stanie?”

Rozpoczynając drogę z Bogiem lub rozpoczynając jakiś nowy etap tej drogi często nie mamy pojęcia, jak ta droga będzie wyglądać. Doświadczamy lęku i wątpliwości, a motywuje nas jedynie mniej lub bardziej wyraźne wyobrażenie tego, do czego chcielibyśmy dążyć. Jakie na dzisiaj są Twoje wyobrażenia o Twoim celu i jakie masz wątpliwości względem drogi? (ew. jakie znaczenie ma tu Twój udział w Todo Modo?)

3. „Niech tak się stanie”

Podjęcie decyzji zgodnej z Bożą wolą to według Ignacego źródło pokoju wewnętrznego i radości. Powierzenie się Bogu, nie jakieś ogólne, ale dotyczące podjęcia konkretnych spraw to także energia, poczucie dobrej motywacji. Czy potrafisz wskazać w swoim dotychczasowym życiu takie chwile? Co obecnie byłoby dla Ciebie sprawą, w której rozstrzyga się lub powinna się rozstrzygać jakaś ważna dla Ciebie decyzja?

Zakończ “Modlitwą o Pogodę Ducha”:

“Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.”

Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *