Archiwa / maj 2019

  • 6 Niedziela Wielkanocna C, [Dz 15: 1-2, 22-29] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów). Fragment Dziejów Apostolskich czytanych w kolejną niedzielę wielkanocną mówi o pierwszym soborze w historii Kościoła, o tzw. Soborze Jerozolimskim, który miał miejsce ok. 49 roku. Powstała potrzeba […]

    Czytaj całość
  • 5 Niedziela Wielkanocna C [J 13:31-35] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów). Kontekstem poniższych wersetów jest Ostatnia Wieczerza i zdrada Judasza. Po jego wyjściu Jezus mówi o „otoczeniu chwałą” (podaję tłumaczenie za Biblią Tysiąclecia, która używa zwrotu „otoczyć chwałą”, nie „uwielbić”, […]

    Czytaj całość
  • 4 Niedziela Wielkanocna C [Ap 7: 9-17] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów). „Apokalipsa” św. Jana należy do gatunku biblijnego ksiąg zawierających objawienia (gr. apokálypsis – „odsłonięcie”, „objawienie”). Jest jedyną tego typu księgą Nowego Testamentu, w Starym Testamencie, poza prorockimi fragmentami […]

    Czytaj całość