14 maja 2019 - Huzar

„Tak jak Ja”. Medytacja na niedzielę 19 maja.

5 Niedziela Wielkanocna C [J 13:31-35]

Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów).

Kontekstem poniższych wersetów jest Ostatnia Wieczerza i zdrada Judasza. Po jego wyjściu Jezus mówi o „otoczeniu chwałą” (podaję tłumaczenie za Biblią Tysiąclecia, która używa zwrotu „otoczyć chwałą”, nie „uwielbić”, którego to sformułowania używa przekład z lekcjonarza mszalnego). Aż 5 razy powtarza zwrot „otoczyć chwałą” w tym miejscu i wraca do niego w rodz. 17 mówiąc: „Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał” (J 17, 4 – 5). „Otoczenie chwałą” oznacza, że jakieś dobro, piękno czy wielkość stają się widoczne, zaczynają promieniować. Syn spełniając wolę Boga sprawia, że blask miłości i wielkości Boga staje się widoczny, zaczyna świecić. Bóg działający w Synu, promieniejący przez Jego czyny Swoją chwałą sprawia, że i Syn jaśnieje tym samym blaskiem. Uczniowie tego jeszcze nie widzą. Dopiero kiedy zobaczą Go Zmartwychwstałego pojmą, jak niezwykła, jak jaśniejąca chwałą była Jego postawa, Jego męstwo, łagodność, cierpliwość kiedy dopuścił, aby Judasz wyszedł po kohortę a sam nadal z nimi siedział, pełen ciepła i zrozumienia rozmawiał, choć wiedział, że już za chwilę czeka Go cierpienie i śmierć. Dopiero po Wniebowstąpieniu, kiedy wspominali wszystko, co się stało mogli pojąć, że blask  Jezusa zdradzonego i umęczonego łączy się w jedno i nie jest mniejszy niż bardziej oczywista chwała Jezusa Zmartwychwstałego. Pragnąc w sobie doświadczyć piękna, blasku zmartwychwstania pragnęli też być jak Jezus zdradzony i umęczony, bo umieli dostrzec, że właśnie w tej sytuacji Jego miłość była najbardziej niezwykła. Z powyższego wynika powiązanie w tym właśnie miejscu chwały i „nowego przykazania”, o którym mówi Jezus.

Słowa Ewangelii według św. Jana.

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.”

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”

Wprowadzenie1: Wyobraź sobie w tej scenie z Wieczernika Jezusa pełnego chwały, której jeszcze nie dostrzegają Jego uczniowie.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o taką miłość, jaką miał Jezus.

Punkta do medytacji:

1.      „Otoczony chwałą”

Chwała, blask, widoczny znak czyjejś dobroci, wielkości, niezwykłości… “Otoczyć kogoś chwałą” znaczy sprawić, aby inni widzieli najgłębsze wartości tkwiące w jakiejś osobie.

Jakie momenty Ewangelii ukazują Ci chwałę Jezusa? W jakiej sytuacji widzisz Jego wielkość, Jego piękno i blask?

W jakich chwilach swojego życia docierało do Ciebie przekonanie o jego wielkości, Jego chwale?

W czym, w jakich ludziach, w jakich działaniach widzisz blask Bożej chwały? Czy coś takiego dostrzegasz w przyrodzie? W innych ludziach, w działaniu na rzecz innych? W muzyce lub sztuce?

Czy widzisz miejsce na Bożą chwałę, na piękno w tym czym Ty się zajmujesz? Co takiego może być w Twoich studiach, pracy, relacjach, działaniach? Czy wierzysz, że Bóg może być w Tobie otoczony chwałą?

2.       „Tak, jak Ja was umiłowałem”

Jak postrzegasz miłość? Jako coś pięknego? Obowiązek? Czy Twoja wizja miłości jakoś Cię porusza, motywuje, czy raczej w ogóle nie masz takiej wizji, czujesz, że nie rozumiesz, czym właściwie jest miłość? Gdybyś miał wyobrazić sobie Twoje relacje jako pełne miłości, jak one by mogły wyglądać?

Na co w miłości możesz mieć wpływ? Jeżeli jest to przykazanie, to co znaczy przestrzegać je? Czy człowiek w ogóle może kochać, bo zdecydował się na to? Jak to widzisz?

Jak widzisz przykazanie wzajemnej miłości w kontekście osób z Twojej grupy modlitewnej, duszpasterstwa, itp.? Czy Jezus mówiąc o tym, aby wzajemnie się miłowali miał na myśli również Twoje relacje z innymi ludźmi z tej grupy?

 

W rozmowie końcowej powiedz Jezusowi, jaka jest Twoja odpowiedź na Jego słowa: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Zakończ modlitwą „Chwała Ojcu”.

Punkta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *