• 3 Niedziela Zwykła B Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) Fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian z nadchodzącej niedzieli zawiera w sobie pewną trudność: sprawa końca świata, która za czasów św. Pawła pozostawała nierozstrzygnięta dzisiaj jest  jasna. Pierwsi chrześcijanie wierzyli, […]

  Czytaj całość
 • Z Ewangelii wg. św. Jana [J 1, 35-42] Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: “Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: “Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: “Rabbi, to […]

  Czytaj całość
 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) Chrzest Pański to wydarzenie będące ciągiem dalszym procesu przychodzenia Boga w ludzkiej postaci. Jego etapami są: proroctwa, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, Narodziny Jezusa, Objawienie (tzw. „Święto Trzech Króli”).  Teraz Słowo, wcielony Syn Boży, zaczyna samo […]

  Czytaj całość
 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do fragmentu ewangelii i punktów) W tym roku Niedziela Świętej Rodziny to jednocześnie ostatni dzień roku. Z dwóch fragmentów Ewangelii, które z tym dniu można wybrać wybrałem krótszy, który bardziej podkreśla Z Ewangelii według Świętego Łukasza  [Łk 2, 22. 39-40] Gdy upłynęły dni […]

  Czytaj całość
 • Bez wstępów i komentarza dzisiaj, bo okoliczności dosyć oczywiste: porządki, pierniczki i jeszcze ta medytacja… Także do rzeczy: Z Ewangelii Św. Łukasza: 26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł […]

  Czytaj całość