Archiwa / marzec 2020

 • V Niedziela Wielkiego Postu A [Ez 37, 12-14] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) W swojej Księdze Ezechiel przedstawia siebie samego jako żydowskiego kapłana urodzonego w Jerozolimie a żyjącego na wygnaniu w Babilonie w I poł. VI w przed Chr. Bardzo […]

  Czytaj całość
 • IV Niedziela Wielkiego Postu A – Laetare [1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) Najpierw tylko techniczna uwaga: dzisiejsze pierwsze czytanie, do którego przygotowałem punkta pomija wersety 8 i 9 z Księgi Samuela, które wprowadzają wątek […]

  Czytaj całość
 • 3 Niedziela Wielkiego Postu [J 4, 5-42] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) Kilka spraw z kontekstu. (1) Samarytanie byli postrzegani jako „gorsza odmiana” Izraelitów. Mówili tym samym językiem co inni Izraelici, mieli wspólne korzenie etniczne, ale ich religia uległa wpływom […]

  Czytaj całość
 • 2 Niedziela Wielkiego Postu A [2 Tm 1, 8b-10] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) W Drugim Liście do Tymoteusza św. Paweł jest świadom bliskości ciążącego nad nim wyroku śmierci. Pisze m.in.: „W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, […]

  Czytaj całość
 • 1 Niedziela Wielkiego Postu [Mt 4, 1-11] Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) Pustynia Judzka, miejsce kuszenia Chrystusa nie przypomina piaszczystych wydm znanych z obrazków Sahary. To górzysty, kamienisty teren rzadko porosły roślinnością, pustynnymi krzewami itd. Pustynia to miejsce niezwykle ciche. […]

  Czytaj całość