Kategoria / Punkta

 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) Ostatnią z serii mów, które Jezus po wjeździe do Jerozolimy a przed Ostatnią Wieczerzą poświęcona Swojemu odejściu i powtórnemu przyjściu na końcu czasów jest opowieść o Sądzie Ostatecznym. Po przypowieściach o słudze wiernym i niewiernym, […]

  Czytaj całość
 • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). Przypowieść o talentach, która jest jedną z serii mów, które Jezus pod koniec Swojego życia poświęca sprawie Jego czasowej nieobecności i powtórnego przyjścia. Warto o tym pamiętać, ponieważ dzisiaj czytana jest często jako osobny tekst. Tymczasem zestawiając ją z innymi mowami z tej serii zobaczyć […]

  Czytaj całość
 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów) „Przypowieść o pannach mądrych i głupich” (tytuł jest zwyczajowy, nie należy do tekstu biblijnego) należy do grupy mów i przypowieści związanych z zapowiedzią zburzenia świątyni i o dniu Syna Człowieczego, tj. o Sądzie Ostatecznym. Jezus wypowiada […]

  Czytaj całość
 • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). Zaduszki to wyjątkowy dzień. Kapłani tego dnia mogą odprawić aż trzy Msze: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji papieża. Mamy wobec tego również trzy osobne komplety czytań. Czytanie, które proponuję do medytacji pochodzi z drugiego czytania drugiej Mszy zadusznej. […]

  Czytaj całość
 • Komentarz (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). Po długiej przerwie, skromnie i bez obrazka wznawiam punkta. Dzisiaj na początku dłuższy komentarz i, jak napisałem powyżej, można go przeczytać przed medytacją, ale nie zachęcam, żeby czytanie tego miało być częścią samej medytacji… „Kazanie na Górze” jest w Ewangelii św. Mateusza nie tylko pierwszym pełniejszym […]

  Czytaj całość