Archiwa / Styczeń 2016

  • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). „Hymn o miłości” św. Pawła, niezależnie od swojej przynależności do Pisma Świętego, jest jednym z najpiękniejszych poematów klasycznych kultury greckiej, co uznają także znawcy literatury niezwiązani z chrześcijaństwem. Słusznie nazwano go „Pieśnią nad pieśniami Nowego Testamentu”. Kontekst, w którym powstaje Pierwszy List do Koryntian jest […]

    Czytaj całość
  • Komentarz wprowadzający (nie jest częścią medytacji, można przeczytać go wcześniej). Rozdział 12 Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian rozpoczyna się słowami „Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych” i uczy najpierw o wielości i niezbędności różnych charyzmatów i różnych osób w Kościele. Dalej, wskazuje także na konieczną w tej różnorodności jedność, łączność i […]

    Czytaj całość
  • Z Ewangelii według św. Jana. [J 2, 1-12] W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi da Niego: “Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: “Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła […]

    Czytaj całość