1 kwietnia 2019 - Huzar

Medytacja na niedzielę 7 kwietnia 2019

4 Niedziela Wielkiego Postu, rok C [Flp 3, 8-14]

Bez wstępu i krótkie punkta, ale słowo bardzo mocne:

Z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian [Flp 3, 8-14]:

Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”

Wprowadzenie1: Proponuję, abyś wyobraził sobie Pawła piszącego te słowa do Filipian. Pomieszczenie (oświetlone lub nie), pergamin, pióra, samą osobę Apostoła piszącego, myślącego i jednocześnie wsłuchanego w głos wewnętrzny. Zwróconego ku Bogu, ku własnemu sercu i ku ludziom, do których pisze.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tutaj warto prosić o głębokie pragnienie poznawania Jezusa.

Punkta do medytacji:

1.     Najwyższa wartość poznania Chrystusa Jezusa

Co to znaczy poznać Jezusa? Co to znaczy dla Ciebie? Co dzisiaj znaczy poznać Jezusa?

2.     „Nie mówię, że już to osiągnąłem”

Przypomnij sobie swoją historię poznawania Jezusa. Początki, jakieś ważne momenty, zmiany, kryzysy, przełomy, nowe etapy. W jakim jesteś miejscu teraz? W jakim kierunku zmierzasz w ostatnim czasie?

3.     „Wytężając siły ku temu, co przede mną”

W czym widzisz możliwość przybliżenia się do poznania Jezusa? Jakie działania, kontakty z jakimi osobami, jaki sposób modlitwy, jaka lektura najbardziej Cię do tego przybliża? Jaka metoda poznawania Jezusa jest dla Ciebie najlepsza?

4.     „Wyzułem się ze wszystkiego”

Paweł wskazuje, że poznanie Jezusa wymagało od niego nie tylko wysiłku zdobywania czegoś (wiedzy, doświadczenia itp.) ale także rezygnacji z czegoś innego. Co o tym myślisz w odniesieniu do siebie? Czy Ty też masz doświadczenie „wyzucia się” z czegoś dla „najwyższej wartości poznania Chrystusa Jezusa”? Czy widzisz coś, czego kurczowo się trzymasz uniemożliwiając wejście w głębsze poznanie Go? Czy godzisz się z tym, że poznanie Jezusa wymaga jakiejś rezygnacji z rzeczy, które wydają nam się w pewnym momencie cenne, czy trudno Ci to zaakceptować?

W rozmowie końcowej zwróć się do Jezusa mówiąc Mu o najważniejszych rzeczach, które uświadomiłeś sobie podczas tej medytacji. Zakończ modlitwą „Chwała Ojcu”.

Punkta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *