15 lutego 2020 - Huzar

Położył przed tobą ogień i wodę. Medytacja na niedzielę 16 lutego 2020

6 Niedziela Zwykła A [Syr 15: 15-20]

Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów)

Prawo Boże jest szczególnym elementem przymierza ludzi z Bogiem. W Księdze Wyjścia czytamy: „Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19,4-6). Także Jezus wielokrotnie podkreśla znaczenie Prawa (m.in. Mt 5: 17 – 20). A jednak w Nowym Testamencie, przede wszystkim w listach Św. Pawła czytamy także o uwolnieniu z niewoli Prawa, czy wręcz z wybawieniu z „przekleństwa Prawa”: „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił — stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie— aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha” (Ga 3,13-14). Wyjaśnienie tej pozornej sprzeczności wewnątrz Pisma Świętego prowadzi przez zrozumienie różnicy stosunku do Prawa między uczniami a faryzeuszami. Uczniowie gorąco pragnąc wypełnić prawo przez miłość do Boga i bliźniego nie boją się tego, że w tej drodze nie są jeszcze doskonali. „Przekleństwo Prawa”, którym jest nieumiejętność doskonałego przestrzegania wszystkich przykazań zostaje zniesione i zastąpione pełnym zaufania Jezusowi dążeniem do rozumienia, akceptacji i zrealizowania ideału wskazywanego przez Prawo Boże.

Z Księgi Syracydesa

 Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.  [Mt 4: 12 – 17]

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”  Postaraj się przez chwilę trwać w pragnieniu jedności z Bogiem we wszystkim czym żyjesz i co robisz.

Wprowadzenie 1: Wyobraź sobie Jezusa, do którego przychodzisz zapytać, jak to jest z prawem Bożym, ze wszystkimi przykazaniami, z przekazywaną przez Kościół Jego nauką, której często nie udaje Ci się wypełnić, w pełni rozumieć i zaakceptować. Wyobraź sobie Jego twarz i ten sam sposób mówienia, którym zwracał się do uczniów, do tłumów, do „celników i grzeszników”.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o takie rozumienie prawa Bożego, aby miejsce chorego niezadowolenia z siebie i swojego życia zajmowały wiara, nadzieja i miłość.

Punkta

1.     „Położył przed tobą ogień i wodę”

Ogień i woda… po co sięgnąć? Co przyniesie korzyść, co będzie życiodajne, co zniszczy dobro i przyniesie szkodę życiu? Bóg wskazuje nam na realne konsekwencje, jakie niosą za sobą nasze wybory i działania. Rozumienie grzechu nie polega, jak często rozumieliśmy w dzieciństwie, na tym, że Bóg za coś będzie się gniewał, ale na tym, że coś niszczy życie a coś mu służy. Pragnienie Boga nie wiąże się z tym, aby człowiek ślepo trzymał się narzuconych mu zasad, ale na tym, żeby miał świadomość konsekwencji tego, co robi i wybierał to, co jemu i innym służy.

Czy miałeś w swoim życiu takie momenty, kiedy zrozumiałeś, jakiego rodzaju realne zło, jakie straty wiążą się z naruszeniem prawa Bożego, które wcześniej znałeś i którego przestrzegałeś bez zrozumienia? W jakich dziedzinach swojego życia najlepiej dostrzegasz, że zachowanie prawa Bożego przynosi korzyść tobie i innym?

W jakich obszarach czujesz, że nie rozumiesz jakiego rodzaju dobra chroni prawo Boże, gdzie trudno ci je w pełni zaakceptować? Gdzie widzisz, że szczególnie silna jest w tobie walka sprzecznych uczuć i myśli – chciałbyś trzymać się drogi wskazywanej przez prawo Boże a jednocześnie budzą się w tobie silne wątpliwości.

2.     „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania”

W życiu każdego człowieka zdarzają się czasem okresy łudzenia się, że któregoś z przykazań Bożych nie jesteśmy w stanie przestrzegać. Zaczynamy się wtedy zastanawiać, czy Kościół właściwie interpretuje te prawa, czy Bogu chodziło na pewno o takie jego rozumienie, jakie zostało nam przedstawione, czy z czasem dane rozumienie nie powinno się zmienić, etc. W gruncie rzeczy jednak wiemy, że jest to zwykle szukanie wymówek.

Warto uzmysłowić samemu sobie te obszary, w których najłatwiej ulegamy złudzeniom, że w naszym przypadku Bożego prawa nie da się przestrzegać. Czy u siebie, w swoim życiu widzisz takie obszary? Czy potrzebujesz, aby w jakiejś sprawie doświadczyć wewnętrznego wzmocnienia i upewnienia co do tego, że “jeśli chcesz, zachowasz przykazania”?

Zakończ modlitwą, np. „Chwała Ojcu”

Punkta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *