15 lutego 2020 - Huzar

Położył przed tobą ogień i wodę. Medytacja na niedzielę 16 lutego 2020

6 Niedziela Zwykła A [Syr 15: 15-20]

Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Ewangelii i punktów)

Prawo Boże jest szczególnym elementem przymierza ludzi z Bogiem. W Księdze Wyjścia czytamy: „Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19,4-6). Także Jezus wielokrotnie podkreśla znaczenie Prawa (m.in. Mt 5: 17 – 20). A jednak w Nowym Testamencie, przede wszystkim w listach Św. Pawła czytamy także o uwolnieniu z niewoli Prawa, czy wręcz z wybawieniu z „przekleństwa Prawa”: „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił — stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie— aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha” (Ga 3,13-14). Wyjaśnienie tej pozornej sprzeczności wewnątrz Pisma Świętego prowadzi przez zrozumienie różnicy stosunku do Prawa między uczniami a faryzeuszami. Uczniowie gorąco pragnąc wypełnić prawo przez miłość do Boga i bliźniego nie boją się tego, że w tej drodze nie są jeszcze doskonali. „Przekleństwo Prawa”, którym jest nieumiejętność doskonałego przestrzegania wszystkich przykazań zostaje zniesione i zastąpione pełnym zaufania Jezusowi dążeniem do rozumienia, akceptacji i zrealizowania ideału wskazywanego przez Prawo Boże.

Z Księgi Syracydesa

 Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.  [Mt 4: 12 – 17]

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.”  Postaraj się przez chwilę trwać w pragnieniu jedności z Bogiem we wszystkim czym żyjesz i co robisz.

Wprowadzenie 1: Wyobraź sobie Jezusa, do którego przychodzisz zapytać, jak to jest z prawem Bożym, ze wszystkimi przykazaniami, z przekazywaną przez Kościół Jego nauką, której często nie udaje Ci się wypełnić, w pełni rozumieć i zaakceptować. Wyobraź sobie Jego twarz i ten sam sposób mówienia, którym zwracał się do uczniów, do tłumów, do „celników i grzeszników”.

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o takie rozumienie prawa Bożego, aby miejsce chorego niezadowolenia z siebie i swojego życia zajmowały wiara, nadzieja i miłość.

Punkta

1.     „Położył przed tobą ogień i wodę”

Ogień i woda… po co sięgnąć? Co przyniesie korzyść, co będzie życiodajne, co zniszczy dobro i przyniesie szkodę życiu? Bóg wskazuje nam na realne konsekwencje, jakie niosą za sobą nasze wybory i działania. Rozumienie grzechu nie polega, jak często rozumieliśmy w dzieciństwie, na tym, że Bóg za coś będzie się gniewał, ale na tym, że coś niszczy życie a coś mu służy. Pragnienie Boga nie wiąże się z tym, aby człowiek ślepo trzymał się narzuconych mu zasad, ale na tym, żeby miał świadomość konsekwencji tego, co robi i wybierał to, co jemu i innym służy.

Czy miałeś w swoim życiu takie momenty, kiedy zrozumiałeś, jakiego rodzaju realne zło, jakie straty wiążą się z naruszeniem prawa Bożego, które wcześniej znałeś i którego przestrzegałeś bez zrozumienia? W jakich dziedzinach swojego życia najlepiej dostrzegasz, że zachowanie prawa Bożego przynosi korzyść tobie i innym?

W jakich obszarach czujesz, że nie rozumiesz jakiego rodzaju dobra chroni prawo Boże, gdzie trudno ci je w pełni zaakceptować? Gdzie widzisz, że szczególnie silna jest w tobie walka sprzecznych uczuć i myśli – chciałbyś trzymać się drogi wskazywanej przez prawo Boże a jednocześnie budzą się w tobie silne wątpliwości.

2.     „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania”

W życiu każdego człowieka zdarzają się czasem okresy łudzenia się, że któregoś z przykazań Bożych nie jesteśmy w stanie przestrzegać. Zaczynamy się wtedy zastanawiać, czy Kościół właściwie interpretuje te prawa, czy Bogu chodziło na pewno o takie jego rozumienie, jakie zostało nam przedstawione, czy z czasem dane rozumienie nie powinno się zmienić, etc. W gruncie rzeczy jednak wiemy, że jest to zwykle szukanie wymówek.

Warto uzmysłowić samemu sobie te obszary, w których najłatwiej ulegamy złudzeniom, że w naszym przypadku Bożego prawa nie da się przestrzegać. Czy u siebie, w swoim życiu widzisz takie obszary? Czy potrzebujesz, aby w jakiejś sprawie doświadczyć wewnętrznego wzmocnienia i upewnienia co do tego, że “jeśli chcesz, zachowasz przykazania”?

Zakończ modlitwą, np. „Chwała Ojcu”

Punkta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *