3 maja 2020 - Huzar

Obietnica dla was. Punkta do medytacji na 3 maja 2020, [Dz 2, 14a. 36-41]

4 Niedziela Wielkanocna A

Komentarz (nie jest częścią medytacji, możesz przeczytać go wcześniej lub przejść od razu do podanego dalej fragmentu Pisma Świętego i punktów)

To czytanie pomija dłuższą przemowę św. Piotra, w której wyjaśnia on zebranym na placu w Jerozolimie Żydom Pisma zapowiadające zesłanie Ducha Świętego i to, że właśnie w tym momencie spełniają się te Boże obietnice. Składa się z wersetu wprowadzającego („ Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem” – Dz 2:14a) i dalszej części, od wersetu 36. Na medytację można wziąć cały fragment Dz 2: 14 – 41 pamiętając jednak, że skupienie uwagi na wersetach 36 – 41 pozwala rozważać szczególnie warunki umożliwiające przyjmowanie darów Ducha Świętego i życie w tym Duchu.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. [Dz 2, 14a. 36-41]

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: “Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych Apostołów: “Cóż mamy czynić, bracia?”

Powiedział do nich Piotr: “Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz”. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: “Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Przygotowanie:

Modlitwa przygotowawcza: „Panie spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.” Możesz chwilę zastanowić się w jaki sposób dotąd podejmowałeś ten punkt, jakie myśli, jakie nastawienie pojawiało się w Tobie. Spróbuj jeszcze raz świadomie skierować do Boga tę prośbę.

Wprowadzenie1: Wyobraź sobie tą scenę z Dziejów Apostolskich. Wyobraź sobie przede wszystkim Piotra. Jak wygląda, w jaki sposób zwraca się do swoich słuchaczy, jakie ma do nich nastawienie, jaką ma w tym momencie więź z Bogiem. Jak oni na niego patrzą, jak wyglądają gdy „przejęli się do głębi serca”?

Wprowadzenie 2: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o przejęcie się możliwością przyjęcia, czy też pełniejszego przyjęcia Ducha Świętego, o pragnienie życia w Nim.

Punkta do medytacji:

1.      „Pan i Mesjasz”

Piotr wskazuje na to, jak przyjęcie daru Ducha Świętego związane jest ze zrozumieniem i przyjęciem tego, że „Jezus jest Panem i Mesjaszem”. Przyzwyczailiśmy się do tego stwierdzenia tak bardzo, że często trudno nam uprzytomnić sobie co ono znaczy. Ogólnie nie spieramy się z nim, ale, po pierwsze, nie doświadczamy ukojenia związanego z przekonaniem, że On ma pod kontrolą każdą sytuację, w której sę znajdujemy (za wyjątkiem tego, co pozostawia naszej wolnej decyzji). Po drugie, bywa, że nie godzimy się na wprowadzenie w życie Jego woli, bojąc się jakby, że ta droga nie prowadzi do szczęścia, do zwycięstwa.

Gdyby to do Ciebie Piotr mówił: „Jezus jest Panem i Mesjaszem”… Co to dla Ciebie znaczy? Jakie pytania chciałbyś mu zadać? Czy chciałbyś, żeby Ci coś wyjaśnił? Co Ty sam mógłbyś powiedzieć komuś, kto pytałby Cię co to znaczy, że Jezus jest Panem i Mesjaszem?

2.      „Przejęli się do głębi serca”

Czym się przejęli? Dlaczego pytali od razu „co mamy czynić, bracia?” Jakie treści twojej wiary, jakie sytuacje sprawiły, że „przejąłeś się do głębi serca”? Czy zapytałeś wtedy „co czynić”? Co zrobiłeś? Na jakie działanie przełożyło się Twoje „przejęcie się” ?

3.      „Dla was obietnica”

Dary Ducha Świętego, wśród których, zgodnie z 1 Kor 13: 1 – 13, największe są wiara, nadzieja i miłość… Dary które Izajasz opisuje jako „duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2)… Dary, które mogą objawiać się jako nadprzyrodzone charyzmaty związane z proroctwem, uzdrawianiem, mówieniem obcymi językami i innymi łaskami, które opisuje święty Paweł… Tego dotyczy obietnica.

W jaki sposób Ty rozumiesz dla siebie obietnicę Ducha Świętego? Jakich darów pragnąłbyś najbardziej?

4.      “Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”.

Te słowa nie określają żadnego człowieka jako przewrotnego. Dotyczą raczej współczesnej Piotrowi kultury, sposobu życia. Słowo „przewrotność” oznacza fałsz, różnicę między tym co się deklaruje (przed innymi, ale też przed sobą) a tym, co się robi, jak się żyje rzeczywiście.  „Przewrotność”, zakłamanie otaczającego świata jest czymś, co w rzeczywistości nie jest łatwo sobie uświadomić. Zazwyczaj zatrzymujemy się na słowach, hasłach (np. materializm, konsumpcjonizm, sekularyzacja, demoralizacja, seksualizacja, itp.), ale wcale nie jest łatwo dojść do głębszego zrozumienia ich sensu, do poruszenia i pragnienia ratowania się, znalezienia innej drogi.

Od jakich „przewrotnych” rzeczy we współczesnym świecie, chciałbyś się uratować? Postaraj się dosyć szczegółowo przypomnieć sobie kilka rzeczy, które cię dotykają. Co Ci może pomagać w „ratowaniu się”, w tym, aby Twoje życie różniło się od życia „tego przewrotnego pokolenia”?

W rozmowie końcowej zwróć się o Ducha Świętego prosząc Go o potrzebne Ci dary. Zakończ odmawiając modlitwę „Chwała Ojcu”.

Punkta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *